HEEFT U BOUWPROBLEMEN GEHAD OP UW EIGENDOM?

DIT ZIJN DE BELANGRIJKSTE VERORDENINGEN, HUN TOEPASSINGSGEBIED EN WETTELIJKE TERMIJNEN:

Kortom, en afhankelijk van de omstandigheden, heeft de koper-consument van een onroerend goed in principe 3 mogelijkheden om de overeenkomstige schadevergoeding te eisen, die de Spaanse wet op onduidelijke wijze toestaat, om zijn rechten uit te oefenen, en een zeer bevredigend resultaat te verkrijgen.

HEB JE OOIT IN EEN SITUATIE ALS DEZE GEZETEN?

WIJ TREDEN OP VOOR ZOWEL PARTICULIERE CLIËNTEN ALS VERENIGINGEN VAN HUISEIGENAREN TEN AANZIEN VAN PROJECTONTWIKKELAARS

VOLGENS DE SPAANSE WET, KUNT U AANSPRAAK MAKEN OP DE VOLGENDE BEGRIPPEN

TM LOGO 200PX
MASA LOGO 200 PX
LOGO GAMA 200PX
CAMPANA GARDEN LOGO0 200 PX
TAYLOR WIMPEY 200 PX
PATRIMI LOGO 200PX
MOSA TRAJECTUM LOGO 200PX
URMOSA LOGO 200 PX
LOPO ORIGINAL